Vil du bli mer effektiv i M365?

Våre rådgivere og konsulenter hjelper deg og ditt team til bedre M365-hverdag

Vi hjelper deg og dine kolleger til en sikrere og mer effektiv arbeidshverdag i M365, gjennom teknisk og strategisk rådgivning på din M365-plattform.

Book et møte
Calendar icon

Contesto-91-1

Rådgivningstjenester

Våre sertifiserte rådgivere har lang erfaring med M365-løsninger, og vet hvordan de bør settes opp for å skape en mest mulig effektiv hverdag for alle ansatte.

 

Noe av det vi kan hjelpe med:

 • Analyser og kartlegging
 • Brukeradopsjon / opplæring
 • Gevinstrealisering
 • IM-strategi
 • Rutiner og retningslinjer

Contesto-69

Tekniske tjenester

Vi har erfarne utviklere og tekniske konsulenter som hjelper deg med å sette opp M365 for best mulig ytelse og sikker informasjonsforvaltning.

 

Noe av det vi kan hjelpe med:

 • Løsningsdesign og struktur
 • Konfigurasjon
 • Oppsett
 • Ny funksjonalitet
 • Sikkerhet
 • Governance

Hvordan jobber vi?

De fleste oppdragene vi gjennomfører følger en utprøvd metodikk som er illustrert dette hjulet.

Det handler om å analysere situasjonen, informasjonen, prosessene, teknologien og kompetansen. 

Deretter foreslår vi tiltak og/eller løsninger for implementering

Til slutt ser vi på hvordan implementerte tiltak skal forvaltes best mulig, før vi igjen - en tid etter - anbefaler ny analyse for å avstemme at ønskede mål er oppnådd.

Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg?

Book en workshop med oss, hvor vi gjør en avklaring sammen for å finne ut omfang av et eventuelt optimaliseringsoppdrag. 

 

whiteContestohjulet 2022

Vår metode og prosess

Hva gjør vi i et M365-prosjekt eller oppdrag?

Asset 16

Analysere og kartlegge

Vi starter med å analysere og kartlegge dagens situasjon for å sette en retning og mål.


 • Hvor og hvordan flyter informasjonen?

 • Hvordan er brukernes modenhet og kompetanse i M365?

 • Hvilke prosesser finnes det, og hvordan kan de forbedres?

 • Hvilke verktøy skal brukes til hva, og når?

 • Designutkast/ anbefaling

Asset 17

Implementere

Når utfordringer er kartlagt, og tiltak er identifisert hjelper vi å implementere disse 

Først handler det om å bygge løsningen vi har tegnet opp sammen

 • Sette opp grunnleggende struktur
 • Visninger i SharePoint
 • Vurdere bruk av Teams vs SharePoint
 • Dokumentere

Deretter hjelper vi å flytte brukerne, informasjonen og prosessene inn i ny løsning

 • Fasilitere rydding og migrering av eksisterende data
 • Opplæring
 • Gjennomgang av retningslinjer
Asset 18

Forvalte

Når nye rutiner og teknologi er på plass trengs det gode planer og retningslinjer for forvaltning.

 

Da må det blant annet tenkes på

 • Jevnlig oppfølging over tid
 • Presentere nye ting (teknologi, erfaringer)
 • Evaluerer løsningen – nye behov?
 • Metadata
 • Tilgangsstyring
 • Struktur
 • Oppdatering av rutiner
 • Mer / ny opplæring

Andre tjenester i M365

arkivering-1

Arkivering

forvaltning

Forvaltning

migrering1

Migrering

opplæring

Utvidet opplæring

signatur

Digital signatur

governance-1

Governance & compliance

søk

Søkeoptimalisering

informasjonssikring

Informasjonssikring

automate

Power Automate

powerapps-1

Power Apps

Klar for neste steg?

Book et møte med oss

Kontakt oss om din M365

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg å få mer ut av din M365? Send oss en melding, så kontakter vi deg. 

Contesto-98